Praktisch

GRATIS ADVOCAAT
telefoonnummer juridisch loket
Uurtarief

Jongeling Advocatuur verricht haar werkzaamheden tegen een uurtarief of een fixed fee. Dit is wel zo praktisch en betaalbaar.

De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van verschillende factoren. U kunt daarbij denken aan zaken zoals de hoogte van het belang van uw zaak en de complexiteit van een zaak. Patrick bespreekt van te voren het uurtarief en de bijkomende kosten met u. 

Wanneer er beslag moet worden gelegd, of u een gerechtelijke procedure wil starten moet u rekening houden met bijkomende kosten. Een uurtarief zegt dan ook niet alles. Dit noemt men ook wel verschotten. U kunt daarbij onder andere denken aan het griffierecht, kosten KvK en de kosten voor de betekening van een dagvaarding door een deurwaarder.

Een deel van deze bijkomende kosten kunt u mogelijk weer verhalen op uw wederpartij.

Fixed fee

Denkt u dat uw zaak zich voor een fixed fee leent? Neemt u dan gerust contact op. Patrick bespreekt dan graag de mogelijkheden met u.

Rechtsbijstandverzekering

Bent u verzekerd bij een rechtsbijstandverzekeraar zoals DAS, ARAG of Unive en wilt u zich laten bijstaan door een advocaat? Vaak staat in de polisvoorwaarden of u in aanmerking komt voor de vergoeding van een advocaat op basis van de vrije advocaatkeuze. Uw rechtsbijstandverzekeraar vergoed in dat geval vaak de kosten of een groot gedeelte daarvan voor het inschakelen van een advocaat. Ook in die gevallen staat Jongeling Advocatuur u graag bij.

Huurrecht advocaat amsterdam