Overlast

HUUR OVERLAST
telefoonnummer juridisch loket
Overlast

Zowel huurders als verhuurders worden regelmatig met overlast geconfronteerd. Dit kan kan variëren van geluids- en stankoverlast, het niet onderhouden van de tuin, a-sociaal gedrag of medehuurders die de buurt terroriseren.

Woongenot

Verhuurders moeten hun huurders het woongenot verstrekken. De veroorzakers  hebben echter ook recht op woongenot en hebben daarmee zeer veel huurbescherming. Dit is vaak een lastige spagaat. Voor iedereen ligt daar een andere maatstaf.

Voor verhuurders is het zaak om actief op te treden. Doet een verhuurder dit niet, dan kan de huurder die last heeft van de overlast daarvoor een procedure starten.

De verhuurder heeft in veel gevallen de rechter verzoeken de huurovereenkomst met de veroorzakende huurder te laten ontbinden en de huurder eruit zetten. Het veroorzaken van overlast is namelijk vaak te kwalificeren als het niet nakomen van een verbintenis die voortvloeit uit de met de verhuurder gesloten huurovereenkomst.

Ontbinden en ontruimen

Iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst geeft de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
Een huurcontract is ook een overeenkomst waarbij een tekortkoming in de nakoming van die overeenkomst de bevoegdheid tot ontbinden kan geven.

Verhuurder

Wanneer uw huurder overlast veroorzaakt is het belangrijk daar schriftelijk melding van te laten maken. In de praktijk worden veel meldingen telefonisch gedaan en niet vastgelegd. Juist het vastleggen geeft de verhuurder kans om te bewijzen dat de overlast heeft plaatsgevonden. Jongeling Advocatuur helpt u graag bij het opbouwen van het dossier over uw huurder. Niet alleen scheelt dit tijd bij het voorbereiden van een procedure, maar ook staat u daarmee in een procedure sterker. U kunt immers bewijzen dat er sprake was van overlast.

Huurder

Heeft u een buur die overlast veroorzaakt of een verhuurder die niet optreedt tegen de overlast veroorzakende huurder? Ook in die gevallen staat Jongeling Advocatuur u graag bij.

Wilt u meer informatie over het ontbinden van een huurovereenkomst of heeft u overlast veroorzakende buren? Neemt u gerust contact op met Jongeling Advocatuur. Wij staan u graag te woord.

Kijk voor meer informatie van de overheid op rijksoverheid.nl

overlast ontruiming