020-2440183
info@jongelingadvocatuur.nl

Faillissementsaanvraag

Faillissementsaanvraag

U wilt het faillissement aanvragen van uw debiteur? Dan heeft u een advocaat faillissementsrecht nodig. Jongeling Advocatuur is uw specialist op het gebied van het aanvragen van het faillissement van uw schuldenaar.
Het aanvragen van het faillissement van een debiteur is voor veel mensen “eng”. Dan krijg ik helemaal niets, is een veel gehoorde reactie. Jongeling Advocatuur zet faillissementsaanvragen vaak in als incassomiddel om de debiteur toch te bewegen om de vordering te betalen. Een ondernemer ziet liever zijn bedrijf niet failliet gaan.
Om het faillissement aan te vragen zijn een aantal zaken relevant. Een daarvan is dat naast uw vordering nog een tweede vordering bekend is. Mocht u geen steunvordering weten? Jongeling Advocatuur heeft een groot netwerk waardoor een tweede vordering vaak snel gevonden is.

Indienen

Stap 1: u verzamelt alle gegevens. U kunt daarbij denken aan een vonnis, of de onbetaalde facturen. Daarbij is het ook belangrijk dat als er verweer is gevoerd, u dat meeneemt. 

Contact

Stap 2: u neemt contact op met Jongeling Advocatuur om de aanvraag van het faillissement op te stellen en de verzamelde gegevens over te dragen. 

Opstellen

Stap 3: met uw gegevens gaat Jongeling Advocatuur aan de slag. De uittreksels KvK en/of BRP worden aangevraagd en het rekest wordt opgesteld.

Zitting

Stap 4: de rechtbank zal een datum bepalen voor de zitting. Betaalt de debiteur de vordering niet voor de zitting of blijft een regeling uit? Dan zal de debiteur failliet worden verklaard.