020-2440183
info@jongelingadvocatuur.nl

Executiegeschil

Executie kort geding

Regelmatig komt het voor dat een debiteur het niet eens is met de executie van een vonnis. Een advocaat start dan met het uit laten brengen van een dagvaarding een opheffings kort geding namens uw debiteur. In de wet is het executiegeschil neergelegd in artikel 438 Rv. Wat is een executiegeschil? Het doel van een executie kort geding is om executie van een uitspraak te voorkomen, te stoppen, of op z’n minst uit te laten stellen. Vaak worden executie kort gedingen op de verkeerde manier ingezet. Er is dan sprake van een verkapt hoger beroep of een verkapte verzetprocedure. Neem in die gevallen snel contact op met Jongeling Advocatuur. 

Wanneer start een debiteur een executie kort geding?

Veel debiteuren zijn van mening dat het executeren van een vonnis niet mag. Er zou dan sprake zijn van misbruik van recht. Veel voorkomend is een exectiegeschil ontruiming woning of een executiegeschil bankbeslag.

Onder omstandigheden kan bij het doorzetten van een executie sprake zijn van misbruik van recht. In een bekend arrest van de Hoge Raad is uiteengezet onder welke omstandigheden er sprake kan zijn van misbruik van recht . Van misbruik van recht kan sprake zijn als :

– het kan voorkomen dat een vonnis op een juridische of feitelijke fout berust;
– ook kunnen zich na het vonnis (nieuwe) feiten voordoen of aan het licht komen op grond waarvan de debiteur in een noodtoestand zal komen te verkeren;
– andere feiten of omstandigheden op grond waarvan het vonnis in redelijkheid niet geëxecuteerd mag worden. 

Deurwaarder

Bent u een deurwaarder en wordt u of uw cliënt geconfronteerd met een executiegeschil? Neem dan contact op met Jongeling Advocatuur. Patrick staat u of uw cliënt graag bij in deze procedures.