020-2440183
info@jongelingadvocatuur.nl

Conservatoir beslag leggen

Advocaat beslaglegging

U wilt beslag leggen?
Dan bent u bij Jongeling Advocatuur aan het juiste juridische loket

1

Wat is beslag leggen?

U wilt beslag laten leggen? Als schuldeiser kunt u beslag laten leggen op de vermogensbestanddelen van een debiteur. U kunt daarbij denken aan het geld op een bankrekening, BTW teruggave, maar ook op onroerend goed, een auto, of andere zaken van waarde.
Er zijn twee hoofdsoorten beslag. Er kan conservatoir beslag of executoriaal beslag worden gelegd. Beide verschillen van elkaar.
Conservatoir beslag kun je laten leggen voor een vonnis aan, executoriaal beslag legt de deurwaarder naar aanleiding van een vonnis. U 

2

Conservatoir beslag

Indien u een vordering heeft op uw debiteur, kunt u als er nog geen gerechtelijke procedure gaande is conservatoir beslag leggen. Dit kunt u doen indien u vermoedt dat uw debiteur zijn vermogensbestanddelen weg wil sluizen.
Voor het leggen van conservatoir beslag moet via de rechter toestemming worden gevraagd. Dit noemt men ook wel verlof. Jongeling Advocatuur zal daarvoor een verzoekschrift aan de rechtbank richten. Het leggen van conservatoir beslag is een uitstekend pressiemiddel.

Hier kunt u uw vordering voor het leggen van beslag indienen

3

Beslaglegging procedure

Nadat het beslag is gelegd moet -indien uw debiteur de zaak niet wil oplossen- een procedure worden gestart. De rechtbank bepaalt bij het verlenen van het verlof, ook een termijn voor het instellen van deze procedure. Meestal is de termijn daarvoor twee weken na de eerste beslaglegging. In uitzonderingsgevallen kan een langere termijn worden gevraagd.
Binnen de door de rechtbank gegeven termijn moet de dagvaarding in de hoofdzaak worden betekend aan de debiteur. Wordt de dagvaarding niet tijdig betekend? Dan vervalt het beslag. Dit kan grote gevolgen hebben.

Waarop kunt u beslag leggen?

Hiervoor gaven wij al aan dat u beslag kunt leggen op de vermogensbestanddelen van uw debiteur. Waar moet u dan aan denken?
– beslag leggen op bankrekening
– beslag leggen op huis
-beslag leggen op auto
– beslag leggen op loon
– beslag leggen bij derde

Dit zijn slechs enkele voorbeelden. Wilt u bespreken wat de mogelijkheden zijn? 

Bel gerust 020 -2440183