Beslag

ADVOCAAT BESLAG
telefoonnummer juridisch loket
Beslag algemeen

U wilt beslag leggen? Daarvoor heeft u een advocaat beslaglegging nodig. Jongeling Advocatuur is gespecialiseerd in het leggen van beslag.

Als schuldeiser kunt u beslag leggen op de vermogensbestanddelen van een debiteur. U kunt daarbij denken aan het geld op een bankrekening, BTW teruggave, maar ook op onroerend goed, een auto, of andere zaken van waarde.

Er zijn twee hoofdsoorten beslag. Er kan conservatoir beslag of executoriaal beslag worden gelegd. Beide verschillen van elkaar.

Conservatoir beslag

Indien u een vordering heeft op uw debiteur, kunt u als er nog geen gerechtelijke procedure gaande is conservatoir beslag leggen. Dit kunt u doen indien u vermoed dat uw debiteur zijn vermogensbestanddelen weg wil sluizen.

Voor het leggen van conservatoir beslag moet via de rechter toestemming worden gevraagd. Jongeling Advocatuur zal daarvoor een verzoekschrift aan de rechtbank richten. Het leggen van conservatoir beslag is een uitstekend pressiemiddel. 

Bodemprocedure

Nadat het beslag is gelegd moet -indien uw debiteur de zaak niet wil oplossen- een procedure worden gestart. De rechtbank bepaalt bij het verlenen van het verlof, ook een termijn voor het instellen van deze procedure. Meestal is de termijn daarvoor twee weken. In uitzonderingsgevallen kan een langere termijn worden gevraagd.

Binnen de door de rechtbank gegeven termijn moet de dagvaarding in de hoofdzaak worden betekend aan de debiteur. Wordt de dagvaarding niet tijdig betekend? Dan vervalt het beslag. Dit kan grote gevolgen hebben.

Executoriaal beslag

Wanneer u gelijk krijgt in de gerechtelijke procedure, dan wordt het conservatoire beslag na de betekening van het vonnis door de deurwaarder een executoriaal beslag.

Executoriaal beslag kan doorgaans pas worden gelegd na het behalen van een vonnis. Na de betekening van het vonnis kan de deurwaarder net als bij conservatoir beslag, beslag leggen op de vermogensbestanddelen van de debiteur.

Het voordeel van het leggen van conservatoir beslag is dat die vermogensbestanddelen al zeker zijn gesteld voor of tijdens de gerechtelijke procedure. Door het gelegde beslag mag de debiteur tijdens de gerechtelijke procedure zijn vermogensbestanddelen niet meer verkopen, of laten verdwijnen.

Deurwaarder

Voor de uitvoering van zowel het conservatoire beslag of het executoriale beslag werkt Patrick samen met gespecialiseerde deurwaarders. Doordat de lijntjes met deze specialisten kort zijn, kan hij snel schakelen.

Vragen of advies?

Bij het leggen van beslag komt veel kijken. Het is dan ook goed om van te voren uw zaak met Patrick door te spreken. Belt u hem gerust om uw zaak voor te leggen. Patrick adviseert u graag.

www.conservatoir-beslag-leggen.nl

conservatoir beslag advocaat